Alkuun

 

Kolesteroliarvot

Kolesteroliarvot

Kolesterolimittauksessa saadaan kokonaiskolesteroliarvo, johon lasketaan HDL- ja LDL-kolesteroli sekä 45 % triglyseridiarvoista. 

On myös mittaustapoja, joissa LDL-kolesteroli mitataan suoraan. Kolesterolimittaus tapahtuu yksinkertaisella verikokeella. Lääkäri ottaa kuitenkin huomioon myös muut vaikuttavat tekijät, kuten esimerkiksi munuaissairauden, diabeteksen, alkoholin liikakäytön ja ylipainon.

Käypä hoito –suosituksen mukaan kokonaiskolesteroliarvon tulisi olla 5 mmol/l tai alle.

LDL-kolesteroliarvon tulisi olla:

  • 3 mmol/l tai alle terveillä aikuisilla
  • 2,5 mmol/l tai alle riskiryhmään kuuluvilla aikuisilla
  • 1,8 mmol/l tai alle suuren riskin ryhmään kuuluvilla aikuisilla

 

Terveelliset kolesteroliarvot

On tärkeää, että HDL-kolesterolin arvo on korkea. Suositusten mukaan HDL-kolesteroliarvon tulisi olla 1 mmol/l tai korkeampi. Matalammat arvot voivat kertoa sydän- ja verisuonitautien riskistä.

Kokonaiskolesterolin ja HDL-kolesterolin suhdetta on seurattava tarkasti. Hoitohenkilökunta laskee suhteen jakamalla kokonaiskolesterolin HDL-kolesteroliarvolla. On hyvä, jos arvojen suhde on 1-3,5. Korkeampi suhdeluku voi merkitä lisääntynyttä sydän- ja verisuonitautien riskiä.

Tarkkaile kolesteroliarvojasi

Koska korkea kolesteroli ei tavallisesti oireile mitenkään, on arvoja tärkeää tarkkailla ja ryhtyä toimenpiteisiin kolesterolin alentamiseksi tarpeen vaatiessa. Hoito-ohjeissa suositellaan, että arvoja tulisi erityisesti tarkkailla, jos:

  • sinulla on sydän- tai verisuonitauti 
  • sinulla on diabetes
  • sinulla on munuaissairaus
  • sinulla on muita riskitekijöitä, kuten verenpainetta ja ylipainoa 
  • lähisukulaisillasi on esiintynyt sydän- ja verisuonitauteja varhaisessa iässä.

Kolesterolia tarkkaillaan verikokeella, jossa mitataan kolesteroli- ja triglyseridiarvot. Sinua voidaan pyytää olemaan syömättä 10-12 tuntia ennen mittausta, yleensä yön yli. Näin varmistetaan, että syöty ruoka ei vaikuta testin tulokseen.