HDL- ja LDL-kolesteroli

Kaikki kolesteroli ei suinkaan ole haitallista elimistölle.

Itse asiassa liian pieni määrä kolesterolia voi myös lisätä sydän- ja verisuonisairauksien riskiä.

On tärkeää ymmärtää erilaisten kolesterolien ero, koska ”huono” LDL-kolesteroli on sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä, kun taas HDL-kolesterolilla on elimistössä erilainen tehtävä.

LDL-kolesteroli (huono kolesteroli)

Kun puhutaan korkeasta kolesterolista, puhutaan yleensä haitallisen LDL-kolesterolin määrästä. LDL-kolesteroli voi olla elimistölle haitallista siksi, että se kiinnittyy verisuonien seinämiin ja muodostaa sinne vähitellen kertymiä. Ne voivat puolestaan ahtauttaa verisuonia vähitellen ja aiheuttaa verisuonisairauksia tai halvauksia.

HDL-kolesteroli (hyvä kolesteroli)

HDL-kolesterolia pidetään hyvänä, koska se kuljettaa LDL-kolesterolia takaisin maksaan. Maksaa pidetään elimistön kolesterolikeskuksena. Maksa käyttää ylimääräisen kolesterolin sappihapon tuottamiseen. Maksasta sappihappo siirtyy sitten suoleen pilkkomaan ruokaa.