Kolesterolitasot

Lue lisää verenkolesterolipitoisuuden mittaamisesta ja siihen liittyvistä raja-arvoista.

Kolesterolitasojen mittauksessa mitataan HDL- ja LDL-kolesterolien kokonaismäärä ja 20 prosenttia triglyseridimäärästä. Mittaus tehdään yksinkertaisella verikokeella, jonka tuloksen ja muiden vaikuttavien tekijöiden perusteella lääkäri arvioi tilanteen. Muita tekijöitä ovat munuaissairaudet, diabetes, alkoholin väärinkäyttö ja ylipaino.

Lääkeviraston yleinen ohjeistus kokonaiskolesterolitasoista on seuraavanlainen:

  • 5 mmol/l tai vähemmän terveillä aikuisilla
  • 4,5 mmol/l tai vähemmän sydän- ja verisuonisairauksien riskiryhmään kuuluvilla

LDL-kolesterolitason pitäisi olla:

  • – 3 mmol/l tai vähemmän terveillä aikuisilla
  • – 2 mmol/l tai vähemmän riskiryhmään kuuluvilla

Terveelliset kolesterolitasot

Kun puhutaan HDL-kolesterolista, suuret arvot ovat toivottavia. Ohjeena on, että HDL-kolesteroliarvon pitäisi olla vähintään 1 mmol/l tai enemmän. Alhaisempi taso voi olla sydän- ja verisuonisairauksien riskitekijä.

On tärkeää myös ottaa huomioon HDL-kolesterolin ja kokonaiskolesterolin välinen suhde. Hoitohenkilöstö laskee niiden välisen suhteen jakamalla kokonaiskolesteroliarvon HDL-kolesteroliarvolla ja saa siitä suhdeluvun. Hyvä suhdeluku on vähintään yksi ja enintään 3,5. Suurempi suhdeluku tarkoittaa kohonnutta riskiä sairastua sydän- ja verisuonisairauksiin.

Tarkistusta kolesteroliarvosi

Kohonnut kolesteroli ei aiheuta havaittavia oireita, joten on tärkeää tarkistuttaa säännöllisesti oman veren kolesteroliarvot, jotta tietää onko tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin kolesterolin vähentämiseksi. Hoitosuositusten mukaan on erityisen tärkeää tarkistuttaa kolesteroliarvot, jos sairastaa jotain seuraavista sairauksista:

  • sydän- ja verisuonisairaudet
  • diabetes
  • munuaissairaus
  • tai on sukulainen, joka on sairastunut sydän- ja verisuonisairauteen nuorena
  • on itsellä muita riskitekijöitä, kuten kohonnut verenpaine tai ylipaino

Kolesteroliarvot voi tarkistuttaa terveyskeskuksessa verikokeella. Verestä mitataan kolesterolien ja triglyseridien pitoisuudet.

Ennen verikoetta voidaan pyytää olemaan syömättä 10–12 tuntia eli yleensä yön ajan. Sillä tavalla varmistetaan, ettei ruokailu vaikuta veriarvoihin.